BIM

BIM staat voor Building Information Model (Bouwwerk Informatie Model). Het is een digitaal informatiemodel dat door alle betrokken partijen gebruikt kan worden om een gebouw te ontwikkelen. Een Building Information Model bevat informatie over allerlei eigenschappen van het bouwwerk. Denk aan onderdelen, afmetingen, materialen, enzovoort. Het 3D-model voegt daar de vormen en posities aan toe. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van dynamische en zogenaamde intelligente objecten. Het informatiemodel bevat gegevens die aangeven wat een object is, zodat corresponderende computerprogramma’s objecten op elkaar kunnen laten reageren. Zodoende kan een wijziging voor meerdere objecten in één keer worden doorgevoerd en tegelijkertijd netjes in de database worden verwerkt.

Traditioneel ontwerpen vs. BIM
Bij traditioneel ontwerpen veroorzaken wijzigingen vaak fouten, die later weer gecorrigeerd moeten worden. Dit maakt het traditionele proces arbeidsintensief en duur. Dit in tegenstelling tot BIM. Het model voert immers wijzigingen op meerdere plekken tegelijk door en detecteert ontwerpfouten in de locatie en/of afmetingen van bouwonderdelen. Een ander groot voordeel van BIM is het relatief kleine risico op verschillen tussen constructie, bouwkundige uitwerking en installatie, omdat alle onderdelen in één model verwerkt zijn.

Rekensoftware: 4D en 5D mogelijk
De structuur van de software maakt het mogelijk om aan een BIM ook calculatie- en rekensoftware te koppelen. Zelfs tijd en kosten zijn integreerbaar als respectievelijk vierde (4D) en vijfde dimensie (5D). Dit geeft de mogelijkheid om ook de opbouw en kosten van een gebouw of constructie te visualiseren en te analyseren.

Uitwisseling van het model
Uitwisseling van het BIM tussen verschillende softwarepakketten gebeurt idealiter met een universele taal, een uitwisselingsstandaard. Meest gebruikt voor het uitwisselen van 2D-tekenwerk is het dxf-formaat, maar ook IFC wordt veel ingezet.

Voordelen BIM
– Toename van integrale informatie
– Mogelijkheid tot kostenbewaking vanuit het model
– Planning koppelen aan het model
– Verbetering communicatie
– De technische tekening wordt een veelzijdig informatiemodel
– Het model kan een meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) opnemen
– Drastische reductie van faalkosten