Funderingstechniek

In Nederland is de ondergrond erg variabel. Er zijn plekken waar mooie stevige zandlagen zijn, maar ook plaatsen waar bijvoorbeeld veel veen voorkomt. Bij Projectengineering Castelein kiezen we altijd voor de beste funderingstechniek, passend bij de omstandigheden en rekening houdend met het budget. In het geval van een slechte ondergrond schrijven we heipalen voor. Welk paaltype het wordt, is afhankelijk van de omgeving en de ruimte op de bouwplaats. Hieronder beschrijven we de mogelijkheden.

Prefab palen
Prefab palen worden in de fabriek geprefabriceerd, waarna ze op transport gaan naar de bouwplaats. Voordeel van deze funderingstechniek is dat de palen onder gecontroleerde condities gefabriceerd worden. De palen kunnen op stuit of op kleef geslagen worden. Bij kleef wordt het draagvermogen ontleend aan de wrijving en adhesie van de grond rondom de heipaal. Het draagvermogen van heipalen kan ook gebaseerd zijn op stuit. Daarbij ‘leunt’ de punt van de paal op een diep gelegen draagkrachtige zand- of steenlaag.

Avegaarpalen
Een avegaarpaal noemen we ook wel een mortelschroefpaal of boorpaal. Het is een betonpaal die op hoogte wordt afgewerkt en uitgevoerd is met kopwapening. Bij projecten waarbij trillingen en geluidsoverlast tot een minimum beperkt moeten blijven -bijvoorbeeld in oude stadscentra, bij ziekenhuizen en schakelkasten- vormen onze mortelschroefpalen een ideaal funderingssysteem. Ook daar waar zeer vaste grondlagen gepasseerd moeten worden zijn avegaarpalen geschikt.

Bij de installatie van een mortelschroefpaal wordt een holle avegaar, die aan de onderzijde is afgedicht met een klep, rechtsom op de juiste diepte geschroefd. De lengte en diameter van de paal kunnen eventueel in het werk aangepast worden. Vervolgens pompt men de holle avegaar vol met beton en wordt deze langzaam zonder te draaien omhoog getrokken. Daarna vult de ontstane paalschacht zich gelijkmatig met beton en wordt de paal bovenaan afgestort. De vrijkomende grond voert men af met een minikraan. Tenslotte wordt de wapening aangebracht en de paal op hoogte afgewerkt. Koppensnellen is veelal overbodig. Mortelschroefpalen zijn ook geschikt als trekpaal. Hiervoor moet de paal over de gehele lengte voorzien worden van een (eventueel gekoppelde) staaf met een diameter van 25 tot 40 millimeter.

Stalen buispalen
De stalen buispaal is een geschikte funderingstechniek bij beperkte werkruimte. De paal is opgebouwd uit stalen buiselementen die ter plaatse aan elkaar worden gelast. In het eerste buiselement bevindt zich een grindprop. Op deze grindprop valt een heiblok. De buis dient hier zelf als geleiding voor het blok. Wanneer de buis op diepte is, wordt deze afgesneden op de juiste hoogte en gevuld met beton. Het is mogelijk de paal te voorzien van een verbrede voetplaat of een verbrede voet van gewapend beton. Ook een na het indrijven te maken uitgeheide voet is mogelijk.

De stalen buispaal is vooral geschikt voor het werken binnen bestaande gebouwen en bij kleine toegangsopeningen. Doordat de massa van de stalen buispaal veel kleiner is dan van een even grote betonpaal, kan met een relatief licht valblok worden gewerkt. Daardoor is het trillingsniveau bij stalen buispalen relatief laag.