30-woningen-Wolvega-6-600×410

Hans Jorritsma van Jorritsma Bouw en Sake Lageveen van Woningstichting Weststellingwerf hebben het contract ondertekend voor de nieuwbouw van 30 Nul-op-de-Meter woningen in UAV-GC. Deze duurzame opdracht is gegund vanwege het ontwerp en visie op energieverbruik. Jorritsma Bouw en Woningstichting Weststellingwerf realiseren dit Design & Build-traject in samenwerking met Projectengineering Castelein, Buro Sipma, Van Seggeren installatietechniek en DGMR.30-woningen-Wolvega-4-600×410

Groen wonen
Bij dit project draait het om ‘wonen in het groen’. Dit heeft niet alleen betrekking op de voorzijde. Het programma van eisen voorziet ook in een gemeenschappelijk groengebied dat aan de achterzijde wordt ontsloten. Hier bevinden zich de achtertuinen en aan deze zijde kan tevens worden geparkeerd.

In het ontwerp hebben is rekening gehouden met de maat en schaal van de bestaande bebouwing. De toegepaste tijdloze materialen, waalformaat bakstenen en dakpannen passen in het omgevingsbeeld.
De circulaire waarde en milieubelasting zijn meegewogen. In alle voorgevels en deels in de kopgevels komt de lichte kleur terug die visueel zorgt voor een schaalverkleining en daarmee voor aansluiting aan de bestaande bebouwing.

UAV-GC = teamwork
Als team bepalen wij de beste bouwmethode voor de 30 nul-op-de-meter woningen. Er ontstaat zodoende een strategische visie met een betere bouwtijd, lagere faalkosten en hogere kwaliteit voor de huurder.

Er wordt gebruik gemaakt van van Systems Engineering (SE). Dit is een manier om alle informatie effectief en inzichtelijk te registreren. Het is een geïntegreerde proces- en administratie-ondersteunende tool die complexe raakvlakken inzichtelijk maakt voor de opdrachtgever. In de digitale omgeving worden alle wensen en eisen vanuit de vraagspecificatie opgeslagen en gekoppeld aan de verschillende gebouwdelen. Met deze werkwijze geven wij objectief en duidelijk weer dat de woningen voldoen aan de eisen in de overeenkomst.

Tijdens de uitvoering kan Woningstichting Weststellingwerf alle kwaliteitscontroles volgen en alle afstemmingsoverleggen bijwonen. Deze werkmethode voorkomt miscommunicatie en zorgt voor samenhang tussen programma van eisen, verwachtingen en uitvoering.

30-woningen-Wolvega-1-e1532614796159-600×410 30-woningen-Wolvega-2-600×410 30-woningen-Wolvega-4-600×410